اردوی استارتاپی کردان

قراره با تیم اکولرن به اردوی استارتاپی کردان بریم و کنار هم خوش بگذرونیم . کردان یکی از روستاهایی است که در آخر هفته ها کسانی که برای تفریح و خوش گذرانی خود آن منطقه را برای خود انتخاب و به آن سفر می کنند . روستای کردان یکی از منطقه های سرسبز و با آب و هوای معمولی و عالی برای کسانی مناسب است که برای تفریح و خوش گذرانی به آنجا می روند و از آنجا لذت می برند

0
از 1,770 تومان