چگونه با خوردن یک کیک پرتقالی صاحب محیط کار شویم ؟

تاریخ برگزاری

پنج شنبه 26 بهمن

ساعت

11:30 (60 دقیقه)

مکان

تهران ، خیابان هانری کوربن ، ساختمان هانری کوربن ،پلاک 8 | تلفن : 09335382586

قوانین و اطلاعیه ها

۱. در خرید خود دقت و توجه لازم را داشته باشید زیرا امکان جابجایی یا لغو آن وجود ندارد.
۲. پس از پایان پرداخت در درگاه بانک، با دکمه «تکمیل فرآیند خرید» به اکولرن بازگردید.
۳. تنها رسید اکولرن نشانه نهایی شدن خرید شماست و رسید بانکی معیار خرید موفق نیست.
۴. با آغاز روند خرید، ۱۵ دقیقه فرصت پرداخت برای نهایی‌سازی رزرو موقت وجود دارد.
۶. داشتن بلیط براي افراد شرکت کننده الزامیست.
۷. لطفا یک ساعت قبل از ساعت شروع مزایده، در محل برگزاری تشریف داشته ‌باشید.
۱۰. شماره تماسی که برای خرید بلیت ثبت می شود، به جهت اطلاع رسانی پیامکی از برنامه های مزایده ایده ها استفاده خواهد شد.
11 .بعد از انتخاب برنده مزایده، اکولرن مسئولیت توضیح کامل ایده و شرایط استفاده از آن را دارد وهیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای ایده توسط برنده مزایده ندارد .
۱2. در صورت وجود هرگونه مشکل در زمان خرید بلیط و ورود، با پشتیبانی تماس بگیرید.
13 . برنده مزایده در واقع صرفا ارزش بیان ایده توسط ایده پرداز را پرداخت کرده است و ایده پرداز هیچ گونه مسئولیتی دیگری اعم از نحوه اجرا آنرا ندارد وتمام امتیاز های ایده ، ایده پرداز به شخص برنده مزایده منتصب می شود.
14. این سامانه تنها در قبال خرید شما از سایت اکولرن متعهد خواهد بود.

دوشنبه

30 بهمن

11:30

وضعیت :

موجود است

رزرو :

رایگان

چگونه با خوردن یک کیک پرتقالی صاحب محیط کار شویم ؟

تاریخ برگزاری :

دوشنبه 30 بهمن

ساعت :

11:30 (60 دقیقه)

تلفن :

09335382586

محل برگزاری :

تهران ، خیابان هانری کوربن ، ساختمان هانری کوربن ،پلاک 8

قوانین و اطلاعیه ها

۱. در خرید خود دقت و توجه لازم را داشته باشید زیرا امکان جابجایی یا لغو آن وجود ندارد.
۲. پس از پایان پرداخت در درگاه بانک، با دکمه «تکمیل فرآیند خرید» به اکولرن بازگردید.
۳. تنها رسید اکولرن نشانه نهایی شدن خرید شماست و رسید بانکی معیار خرید موفق نیست.
۴. با آغاز روند خرید، ۱۵ دقیقه فرصت پرداخت برای نهایی‌سازی رزرو موقت وجود دارد.
5. داشتن بلیط براي افراد شرکت کننده الزامیست.
6. لطفا یک ساعت قبل از ساعت شروع مزایده، در محل برگزاری تشریف داشته ‌باشید.
7. شماره تماسی که برای خرید بلیت ثبت می شود، به جهت اطلاع رسانی پیامکی از برنامه های مزایده ایده ها استفاده خواهد شد.
9 . در صورت وجود هرگونه مشکل در زمان خرید بلیط و ورود ، با پشتیبانی تماس بگیرید.
10. این سامانه تنها در قبال خرید شما از سایت اکولرن متعهد خواهد بود.
11 .بعد از انتخاب برنده مزایده، اکولرن مسئولیت توضیح کامل ایده و شرایط استفاده از آن را دارد وهیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای ایده توسط برنده مزایده ندارد .
۱2. در صورت وجود هرگونه مشکل در زمان خرید بلیط و ورود، با پشتیبانی تماس بگیرید.
13 . برنده مزایده در واقع صرفا ارزش بیان ایده توسط ایده پرداز را پرداخت کرده است و ایده پرداز هیچ گونه مسئولیتی دیگری اعم از نحوه اجرا آنرا ندارد وتمام امتیاز های ایده ، ایده پرداز به شخص برنده مزایده منتصب می شود.
14. این سامانه تنها در قبال خرید شما از سایت اکولرن متعهد خواهد بود.

دوشنبه

30 بهمن

11:30

وضعیت :

موجود است

رزرو :

رایگان